Witajcie na stronie naszej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej.

Porządek Mszy świętych

Dni powszednie:

700, 800, 1800

Święta zniesione:

700, 800, 1000, 1700, 1800

Niedziele:

700, 830, 1000 (suma), 1130 (Msza dla dzieci), 1300, 1600 (Msza dla młodzieży), 1800

Ogłoszenia

………………………………….

Wejherowo26.III.2017 r.

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. W dni powszednie O godz. 15.00  zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
  2. W Wielkim Poście w piątki Droga Krzyżowa rano po Mszy św. o godz. 8.00, dla dzieci o godz. 17.00, i o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa.
  3. Na Kalwarii Wejherowskiej Droga Krzyżowa o godz. 16.00. Początek w klasztorze ojców Franciszkanów o godz. 15.00.
  4. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale: I część po Mszy św. o godz. 8.30, II część po Mszy św. o godz. 10.00, i III część przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.40.
  5. Ogłoszenie Caritas na niedzielę – 26.03.2017 W dniu dzisiejszym Wolontariusza Caritas przyjmują przygotowane i wypełnione torby które będą przekazane rodzinie znajdującej się szczególnie w trudnej sytuacji, jako paczka świąteczna. Za włączenie się wiernych i ludzi dobrej woli do tej akcji i za paczki świąteczne składamy serdeczne Bóg zapłać. Dnia 5 kwietnia 2017 w godzinach 17:30 – 18:00 w świetlicy od ulicy Derdowskiego wydawane będą paczki świąteczne podopiecznym naszego Caritas.
  6. Dzisiejsza niedziela w Tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą „Laetare”, czyli niedziela radości. Jest połowa Wielkiego Postu – Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany  serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.
  7. 26.III w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie Dobrego Łotra. Dzisiaj w przypadającą niedzielę 26 III w modlitwach pamiętajmy o więźniach. Miłosiernego Boga prośmy o sily do zmiany swojego życia dla tych, którzy odbywają karę odosobnienia. Kult Dobrego Łotra rozpowszechnili Franciszkanie, którzy przedstawili go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on także kapelanom więziennym  Przypominamy, że w Wejherowskim więzieniu kapelanem więziennych jest ks. Artur Jadanowski z naszej parafii. Życząc Bożej posługi chociaż trudnej wśród więźniów pamiętajmy o nim w modlitwach. Dalej Dobry Łotr patronuje przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy.
  8. Dzisiaj po Mszach św. prosimy zabrać ze sobą program rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę i potrwają do  środy włącznie.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Par. Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej

REKOLEKCJE TRWAJĄ OD NIEDZIELI 02.IV. DO ŚRODY 05.IV.2017

NIEDZIELA 02.IV –   Podczas Mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne.

Niedzielny program Mszy św.: 7.00;830;10.00;11.30;13.00;16.00;18.00

            godz.11.30 - Msza św. dla dzieci

            godz.16.00 - Msza św. dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK 03.IV

            godz.  8.30 – Modlitwy poranne

            godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 10.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” - III

            godz. 12.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV - VI

            godz. 13.15 – Spotkanie – młodzież gimnazjalna

            godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

– zakończenie - Apel Jasnogórski

 

Wtorek 04 IV  DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

PRZE POŁUDNIEM OD GODZ.   8.00 - 10.00

PO POŁUDNIU OD GODZ.         16.00 – 18.00

 

            godz.  8.30 – Modlitwy poranne

            godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 10.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” – III

            godz. 12.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV - VI

            godz. 13.15 – Spotkanie – młodzież gimnazjalna

            godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

– zakończenie - Apel Jasnogórski

ŚRODA 16.XI

            godz.  8.30 – Modlitwy poranne

            godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 10.00 - Msza św. z nauką – klasy ‘O” - III

            godz. 12.00 – Msza św. z nauką – klasy IV - VI

            godz. 13.15 – Msza św. z nauką dla klas gimnazjalnych

         godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

            godz. 20.00 – Msza św. z nauką  dla młodzieży

                      – Zakończenie REKOLEKCJI - Apel Jasnogórski.

 

            W środę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy Osoby Starsze i Chore.

            Rekolekcje poprowadzi Ks. Krzysztof Chapka – proboszcz parafii ks. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie. Ks. Krzysztof pracował w naszej parafii jako wikariusz. W Juszkowie podjął się trudu zorganizowania najpierw Ośrodka Duszpasterskiego, następnie Wspólnoty Parafialnej i budowy kościoła i obiektów przyparafialnych dla nowej parafii w Juszkowie koło Pruszcza Gdańskiego.

            Życzymy ks. Krzysztofowi dalszych duchowych owoców duszpasterskich wśród swoich parafian. Modlitwą pragniemy wspierać dzieło ks. Rekolekcjonisty, a naszymi ofiarami złożonymi w środę podczas Mszy świętych na zakończenie rekolekcje dorzucimy do tego dzieła naszą jałmużnę wielkopostną. Za modlitwy i ofiarność serdeczne Bóg zapłać.

 

Wszystkim Parafianom życzymy owocnych rekolekcji – nawrócenia i uwielbienia Chrystusa Króla Wszechświata.

                                                                        Duszpasterze

----------------------------------------------------------

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Z OKAZJI 25. ROCZNICY UTWORZENIA

ARCHIDIECEZJI I METROPOLII GDAŃSKIEJ

Umiłowani bracia i siostry!

W tym roku pragniemy podziękować Bogu za reorganizację struktur Kościoła w Polsce dokonaną na mocy decyzji Świętego Jana Pawła II zawartej w bulli apostolskiej „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku. Głównym celem reorganizacji przeprowadzonej przez papieża Polaka było zbliżenie biskupów do wiernych i pełniejsze dostosowanie misji Kościoła – czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie stawiają czasy w których żyjemy, i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na naszej ojczystej ziemi (Jan Paweł II, List do Kościoła w Polsce, 25 marca 1992, n. 2).

W wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wierzę w Kościół, który od ponad 1050 lat obecny jest na polskiej ziemi i od wieków jest obecny także tu na Pomorzu. Patronem naszej Archidiecezji jest Święty Wojciech, który w 997 roku w Wielką Sobotę ochrzcił lud Gdańska. W tym roku Archidiecezjalny Odpust ku czci Świętego Wojciecha będziemy celebrować w niedzielę 7 maja o godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku - Świętym Wojciechu, a uroczystościom przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Swoją decyzją sprzed 25 lat Święty Jan Paweł II utworzył 14 nowych diecezji, a dotychczasowych 8 diecezji podniósł do rangi archidiecezji tworząc nowe metropolie. Również diecezja gdańska (erygowana 30 grudnia 1925 roku), została podniesiona do rangi archidiecezji, a każdy jej biskup stał się Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim z prawem noszenia paliusza, który jest szczególnym znakiem łączności z Ojcem Świętym. Pierwszym Metropolitą Gdańskim został śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 

W ramach decyzji papieskiej do Metropolii Gdańskiej weszły też dwie diecezje: toruńska i pelplińska. Ponadto Katedra Oliwska została podniesiona do godności Archikatedry.

Nowo powstałe diecezje i metropolie dziękują w tych dniach Panu Bogu za 25 lat owocnej pracy duszpasterskiej dla dobra Kościoła. Nasza Archidiecezja świętować będzie ten jubileusz w przyszłą niedzielę, 2 kwietnia podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Liturgia transmitowana będzie przez Telewizję Polską „Polonia”. Na tę dziękczynną Eucharystię za naszą archidiecezję zapraszam serdecznie księży – diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i was - drodzy wierni.

Na czas duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego udzielam Wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

------------------------------------------------------------------

Komunikat Metropolity Gdańskiego

w sprawie programu pomocy „Rodzina Rodzinie”

Bracia i Siostry.

       Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób, a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już 2225 rodzin w Aleppo.

       Serdecznie zachęcam wszystkich diecezjan, zwłaszcza poszczególne parafie, do podjęcia pomocy konkretnym rodzinom w Syrii, tak boleśnie dotkniętym dramatem wojny. Nazwiska rodzin oczekujących na naszą pomoc znajdziemy na internetowej stronie (rodzinarodzinie.caritas.pl). (W tym celu  Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła specjalne subkonto „Pomorskie Rodzina – Rodzinie” 57 1160 2202 0000 0000 9060 5732).Z szczególną prośbą zwracam się do księży proboszczów o koordynowanie tą akcją tak, aby każda parafia otoczyła pomocą przynajmniej jedną syryjską rodzinę. Również na rzecz ofiar wojny w Syrii będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek w Niedzielę Miłosierdzia - 23 kwietnia br.

       Wszystkim, którzy w duchu miłosierdzia włączą się w dzieło pomocy cierpiącym wskutek wojny rodzinom syryjskim, z wdzięcznością błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup

Metropolita Gdański

-------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

O REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH
DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

 

6 kwietnia 2017 roku, godz. 1900

7 kwietnia 2017 roku, godz. 1700

8 kwietnia 2017 roku, godz. 1900

 

 Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

(ul. Armii Krajowej 46 – w pobliżu dworca PKP – dolny kościół)

 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracowników oświaty pod hasłem Moc pedagogiczna liturgii rozpoczną się w czwartek 6 kwietnia br. o godz. 1900 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Spotkaniom będzie przewodniczył Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców ks. prof. Wojciech Cichosz, a nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Krystian Kletkiewicz.

Szczegóły na plakatach informacyjnych w gablotach ogłoszeniowych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty oraz wszystkich zainteresowanych (www.cichosz.pl/duszpasterstwo) .

----------------------------------------------------

KOMUNIKAT

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DLA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WYBRZEŻA

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W REKOLEKCJACH DLA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WYBRZEŻA

W ARCHIKATEDRZE OLIWSKIEJ

Rozpoczną się one w 5 Niedzielę Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017 r.

Poprowadzi je ks. prof. dr hab. ANDRZEJ  SZOSTEK MIC

(filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

TERMIN: 2 - 5 KWIETNIA

PROGRAM:

NIEDZIELA – 2 kwietnia: Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia: Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

WTOREK – 4 kwietnia: Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

ŚRODA – 5 kwietnia:Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

 

Spowiedź:

Poniedziałek - środa: 18.30-19.30

 

 

 

/ KONCERT – zaproszenie /

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” wraz z  Chórem Mieszanym Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na „Koncert Muzyki Pasyjnej”, który odbędzie się w piątek 31 marca o godz.19 w kościele pw. św. Trójcy w Wejherowie. W programie koncertu muzyka chóralna okresu Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy! 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]